எங்கள் இலக்கு - ஐஸ்வர்யாவிற்கு வந்தால் குழந்தை

அதிக வெற்றி விகிதத்தில் IVF சிகிச்சை.

50,000+ வெற்றிகரமான கர்ப்பம்

Why Iswarya Fertility Center ?

IVF Treatment

100,000+

தம்பதிகள்

EMI 9999 Best rated Fertility

36+ ஆண்டுகள்

அனுபவம்

IVF Center High Success Rates in IVF

35+

மையங்கள்

ivf treatment

IVF

நிபுணர்கள்

ivf treatment

EMI

கிடைக்கும்

ivf treatment

Affordable

சிகிச்சை

ivf treatment

மிக அதிக இரட்டைக்

குழந்தைகள்

High Success Rates in IVF

75+

விருதுகள்

ஐஸ்வர்யா கருத்தரிப்பு மையங்களை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
  • உலகத் தரம் வாய்ந்த IVF ஆய்வகங்கள்
  • IUI & IVF இல் மிக உயர்ந்த வெற்றி விகிதங்கள்
  • சிறந்த பயிற்சி பெற்ற IVF நிபுணர்கள்
  • மிகவும் நம்பகமான மற்றும் அதிக விருது பெற்ற கருவுறுதல் மையங்கள்
  • இந்தியாவின் முதல் உறைந்த முட்டை + உறைந்த விந்து குழந்தை
  • சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த பெண்ணுக்கு IVF மூலம் குழந்தை
  • மார்பகப் புற்றுநோயால் உயிர் உயிர் பிழைத்தவருக்கு IVF மூலம் குழந்தை
  • இரட்டைக் கருப்பை கொண்ட பெண்ணுக்கு IVF மூலம் இரட்டைக் குழந்தைகள்
IVF சிகிச்சையை யார் செய்யலாம்?
 • குறைவான முட்டைகள்
 • குறைந்த விந்து எண்ணிக்கை மற்றும் இயக்கம்
 • கருப்பை அல்லது குழாய்களில் சிக்கல்கள்
 • பீரியட்ஸ் பிரச்சனை
 • வயது > 32
சிறந்த அனுபவத்தைப் பெறுங்கள்
 • 35+ வருட அனுபவம்
 • அதிக வெற்றி விகிதங்கள்
 • மருத்துவர்களால் சிறந்த கவனிப்பு
 • நெறிமுறை சிகிச்சைகள்
 • வெளிப்படையான விலை
Scroll to Top